ระบบคลังภาพ หน่วยโสตทัศนศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Home / อบรมการป้องกัน ระงับอัคคีภัย และการช่วยฟื้นคืนชีพด้วยวิธีปั๊มหัวใจ (CPR) 21/05/2567 / พิธีเปิดและบรรยาย การช่วยฟื้นคืนชีพด้วยวิธีปั๊มหัวใจ (CPR) ทฤษฎีไฟ และ อุปกรณ์ดับไฟ [277]