ระบบคลังภาพ หน่วยโสตทัศนศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Home / ภาพพิธีเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “การสำรวจแหล่งโบราณคดีใต้ดินโดยใช้เทคนิคทางธรณีฟิสิกส์ 27/08/2565 [78]