ระบบคลังภาพ หน่วยโสตทัศนศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Home / Science Inter : English on Tour ตะลุย Singapore [44]

วันที่ 2-5 เมษายน 2567 ทัศนศึกษา ณ ประเทศมาเลเชีย และสิงคโปร์ ร่วมทำ Mission กลุ่ม และ ประกวดภาพถ่ายโดนใจ