ระบบคลังภาพ หน่วยโสตทัศนศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Home / พิธีมอบทุนการศึกษา พร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “เริ่มที่ ม.อ. งานวิจัยไทย 44 ปี จากมังคุดสู่นวัตกรรมย้อนวัยและภูมิคุ้มบำบัดมะเร็ง/เอดส์” โดย ศ.ดร.พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา หัวหน้าคณะนักวิจัย Operation BIM 22/09/2565 [179]