ระบบคลังภาพ หน่วยโสตทัศนศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Home / เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูล ประสบการณ์เทคนิคต่างๆ ด้าน AI และ เพิ่มศักยภาพพัฒนาทักษะศัลยแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ในประเทศไทย 21/03/2566 [45]