ระบบคลังภาพ หน่วยโสตทัศนศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Home / โครงการวิดยาอาสา ตอนสมุดเพื่อน้อง 27/01/2565 [72]

บริจาคกระดาษได้ที่ห้องงานพัฒนานักศึกษาฯ ใต้ตึกฟักทอง คณะวิทยาศาสตร์ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของโครงการร่วมกันทำหนังสือให้น้องๆ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่ โดยนักศึกษาทุนต้นกล้า รุ่นที่ 2