ระบบคลังภาพ หน่วยโสตทัศนศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Home / โครงการวิดยาอาสา ต้นกล้าบานบุรีสัญจร ครั้งที่ 2 โรงเรียนบ้านท่าไทร 12/11/2566 [191]

โครงการวิดยาอาสา ต้นกล้าบานบุรีสัญจร ครั้งที่ 2 โรงเรียนบ้านท่าไทร จัด 12/11/2566 มีบูธให้ความรู้ บูธเคมี,บูธชีววิทยา,บูธจุลชีววิทยา,บูธสถิติ,บูธภาษาอังกฤษ กิจกรรมสันทนาการ ตอบคำถามชิงรางวัล และปิดท้ายด้วย SCI show นำทีมโดยนักศึกษาทุนต้นกล้าบานบุรี