ระบบคลังภาพ หน่วยโสตทัศนศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Home / SciSEED Camp 3 : สานฝันคนพันธุ์วิทย์ (สาขาวิทยาศาสตร์การคำนวณ) 23-24/04/2567 / SciSEED Camp 3 สาขาวิทยาศาสตร์การคำนวณ (พิธีปิดและกิจกรรมภาคบ่าย) 24/04/2567 [183]